SFI och SVA

AKTUELLT URVAL

Gränslös språk- och ämnes-utvecklande undervisning
En komplett serie som ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför.  Serien riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar. 

Läs mer


Skepp ohoj! Bok + USB
Övningsmaterial i svenskt uttal

Ett lustfyllt material för uttalsträning. Här tränas både de enskilda språkljuden och prosodin, dvs. språkets rytm och melodi. 

Läs mer


Sjung och träna svenska
– 70 sånger för SFI-undervisning

Sångboken Sjung och träna svenska är ett ovanligt och roligt träningsmaterial för vuxna elever som befinner sig i början av sin språkinlärning. 

Läs mer


Svensk prosodi i praktiken
Boken är skriven på ganska lätt svenska för elever som vill reparera sin svenska och för lärare som vill hjälpa sina elever att slippa reparationsarbete, dvs att från början lära sig sådan svenska som befrämjar istället för hindrar kommunikationen med infödda svenskar.

Läs mer


Ny grammatik
– Det svenska språkets struktur

Ny grammatik ger en kortfattad och praktisk beskrivning av det levande svenska språket som det talas och skrivs idag. Här förklaras hur vi bygger satser och meningar och vilka regler vi följer när vi väljer olika grammatiska konstruktioner.

Läs mer


Sjung och träna svenska
PAKET: Bok + DVD

Sångbok med DVD som kompletterar sångboken. DVD:n innehåller inspelningar av alla 70 sångerna och övningsblad till varje sång. Noterna med melodistämma och ackord finns även med som kopieringsunderlag.

Läs mer
 


Den svenska koden
Boken innehåller information om mycket som kan vara bra att veta för nya och gamla svenskar.

Läs mer