Skriv- och läsinlärning

Klara färdiga läs

Klara färdiga läs är ett skriv- och läsinlärningsmaterial för elever i de tidiga åren i grundskolan som ska lära sig läsa och skriva svenska. Klara färdiga läs är särskilt lämpat för nyanlända elever, i förberedelseklass och klasser med många flerspråkiga elever.

Boken har ett inkluderande synsätt, som framkommer genom barnen Tara, Ali och Eva och deras agerande, beteende och egenskaper. Flerspråkiga och flerkulturella elever ges ett stort textuellt utrymme.

Författarna Lena Bouvin och Gunilla Östergren är lärare och läro-medelsförfattare med stor erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivinlärning i mångkulturella klasser. 

Läs mer och se ett lektionsexempel på hur du använder KFL paketets olika delar genom att klicka här.


Klara färdiga läs
– Läsebok

en nybörjarläsebok för framgångsrik skriv- och läsinlärning. Boken är skriven av två erfarna lärare som hjälp att lotsa dina elever in i svenska språket och läsandets och skrivandets spännande värld. 
Läs mer


Klara färdiga läs
– Lärarbok

Lärarboken ger läraren bakgrundsfakta om skriv- och läsinlärning ur både enspråkigt och tvåspråkigt perspektiv. Innehåller många praktiska tips och idéer samt extraövningar.

Läs mer


Klara färdiga läs
– Kopieringsunderlag

Materialet ger eleverna möjlighet att på ett lättsamt sätt träna mer på ord och bokstäver och på så sätt förstärka skriv- och läsinlärningen.

Läs mer


Klara färdiga läs
– Alis kompisar A–Ö

Alis kompisar A–Ö är 29 småböcker för den som just lärt sig läsa. Eleverna får följa Ali och hans kompisar och träffa dem i olika miljöer och länder. 

Läs mer


Klara färdiga läs
– Övningsbok A

Övningsbok som komplement
till Klara färdiga läs-serien.

Läs mer


Klara färdiga läs
– Övningsbok B

Övningsbok som komplement
till Klara färdiga läs-serien.

Läs mer


Klara färdiga läs
– Taras sifferbok

Boken öppnar dörren till det matematiska språket och visar att matematiken finns runt omkring oss i vardagen. 

Läs mer


Klara färdiga läs
– Evas kroppsbok

Boken går på ett lättillgängligt sätt igenom de olika kroppsdelarna och låter eleverna träna såväl motorik som ord och begrepp som hör ihop med kroppen.

Läs mer