Framgång genom språket

Framgång genom språket och handledningen Framgång genom språket - i praktiken är ett fortbildningspaket som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Handledningen leder läsaren kapitel för kapitel genom boken samt innehåller kopieringsunderlag med planerings- och bedömningsmallar samt texter och annat material som läraren kan använda i sin undervisning.

Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. 
Exempel på frågeställningar som tas upp:
- Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?
- På vilket sätt är lärarens roll betydelsefull för språkutvecklingen?
- Hur kan skolans organisation främja ett språkutvecklande arbete?
- Vilka bedömningsverktyg kan användas för att se hur långt en andraspråkselev hunnit i sin språkutveckling? 

De båda delarna Framgång genom språket och Framgång genom språket - i praktiken kan köpas var och en för sig eller tillsammans till paketpris.


Framgång genom språket
2:a upplagan

En metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. 

Läs mer


Framgång genom språket
– i praktiken, 2:a upplagan

Handledningen följer de olika kapitlen i Framgång genom språket. Den innehåller dels övningar av reflekterande karaktär, dels en mängd praktiska övningar i form av kopieringsunderlag.

Läs mer


PAKET
Framgång genom språket
+ i praktiken
2:a upplagan


Läs mer