författare hos oss på Hallgren & Fallgren

Vi arbetar med författare från Sverige och internationellt som funnit nya vägar till inkluderande kunskapsförmedling, författare som har konkreta och praktiska råd kring hur framgångsrik undervisning i flerspråkiga klasser kan genomföras. 

Våra författare besitter såväl kunskap och erfarenhet som nytänkande och ett starkt engagemang för frågor kopplade till kunskapsförmedling och språkinlärning.

Våra författare och övriga medarbetare a–ö

Du kan läsa mer om respektive författare/medarbetare och deras böcker genom att klicka på namnen nedan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka in ett manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

vill du veta mer om våra böcker?

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
har lång erfarenhet av utgivning av kurslitteratur, läromedel och faktaböcker.
Läs mer