Anniqa Sandell Ring

Anniqa Sandell Ring är lärare i svenska som andraspråk. Hon arbetar deltid på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, där hon i huvudsak bedriver kompetensutveckling nationellt inom området flerspråkighet och språk-utvecklande ämnesunder-visning. I övrigt arbetar Anniqa som projektledare inom området flerspråkighet på kommunnivå och hon har bland annat utvecklat genrepedagogiken i en förberedelseklass med nyanlända elever.

Titlar:
Låt språket bära

Låt språket bära – arbetsmaterial på USB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka in ett manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

vill du veta mer om våra böcker?

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
har lång erfarenhet av utgivning av kurslitteratur, läromedel och faktaböcker.
Läs mer