Karin Pettersson

Karin Pettersson är verksam som lärare på Kvarnbackaskolan i Kista. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språk- och kunskapsutveckling – från helt nyanlända elever till elever som ligger långt fram i sin utveckling och hela spridningen där i mellan.

Karin är aktiv som föreläsare, bl.a. på Stockholms universitets lärarutbildning, om språkutvecklande arbetssätt där basen är cirkelmodellen, genrepedagogik och ASL (Att Skriva sig till läsning) samt hur digitala resurser kan användas i undervisningen.

Titlar:
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka in ett manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

vill du veta mer om våra böcker?

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
har lång erfarenhet av utgivning av kurslitteratur, läromedel och faktaböcker.
Läs mer