Saima Glogic

Saima Glogic är verksam som språkutvecklare, föreläsare och lärarfortbildare. Hon är utbildad gymnasielärare i bosniska, kroatiska och serbiska vid Universitetet i Sarajevo och har avslutat studier i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Titlar:
Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning
 

Stämpla mig inte som flykting för all framtid

Vi alla har ett ansvar för att inte medverka till skapandet av ensidiga bilder om grupper och individer som bygger mer på fördomar än på kunskap och nyanseringsförmåga, skriver Saima Glogic i en debattartikel i Göteborgsposten 2016.09.25.

"De attityder och förhållningssätt en flykting möter är avgörande faktorer som även i dag verkar i det dolda, trots att de ofta avgör vilka som släpps in i gemenskapen och vilka som lämnas utanför. Genom att etikettera en människa som flykting riskerar vi inte bara att behandla människor utifrån något de inte är, vi påverkar även deras självkänsla, välmående, inlärnings- och arbetspotential."

Läs hela debattartikeln här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka in ett manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

vill du veta mer om våra böcker?

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
har lång erfarenhet av utgivning av kurslitteratur, läromedel och faktaböcker.
Läs mer