Stina Thunberg

Stina Thunberg är förstelärare i svenska, religion och svenska som andraspråk vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har flerårig erfarenhet, även från grundskola och gymnasium, att undervisa heterogena elevgrupper genom användande av innovativa arbetssätt.

Titlar:
Räkna med språk

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka in ett manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

vill du veta mer om våra böcker?

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
har lång erfarenhet av utgivning av kurslitteratur, läromedel och faktaböcker.
Läs mer