Beställ utvärderingsex

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar. Boken skickas till arbetsplatsen. Boken är avsedd att tillhöra din institution eller avdelning. Om någon annan inom din organisation efterfrågar boken kommer vi att hänvisa till dig.