Den inkluderande förskolan – en handbok

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-887-1
Antal:
Den inkluderande förskolan – en handbok
Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper

Pia Håland Anveden
ISBN: 978-91-7382-887-1


Den kulturella mångfald som finns i förskolan i dag ställer höga krav på både personal och chefer. Den inkluderande förskolan ger alla som är verksamma i förskolan den teoribas och de praktiska verktyg som behövs för ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete med alla barn.
 
Förskolan kan ha en stor socialt utjämnande effekt för alla barns utveckling. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar ger Den inkluderande förskolan kunskapom ett interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn och barn på flykt, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och det viktiga samarbetet med föräldrar  samt ger grundkunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling och de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan kan fullfölja sina pedagogiska uppdrag,Boken ger många praktiska exempel och förslag för språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen.
 
Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare och har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn både som rektor och som utvecklare inom skolan och förskolan i över fyrtio år. Hon har samarbetat nationellt i olika sammanhang, bland annat med Myndigheten för skolutveckling, Utbildningsradion och Rädda Barnen. Hon är föreläsare/utbildare samt expert i flerspråkighet för Förskoleforum.

BTJ-recension
Med en rik erfarenhetsgrund och ett gediget engagemang visar här Pia Håland Anveden hur ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete i förskolan kan bedrivas. Författaren, som är förskollärare och beteendevetare, har en stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga och nyanlända barn. … 
Författaren fastslår att för att kunna arbeta inkluderande måste pedagogerna ha kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling. Syftet med boken är att ge en teoribas och praktiska verktyg för att kunna bedriva ett inkluderande arbete på förskolan. …
Med ett brinnande engagemang som lyser genom texten vittnar Pia Håland Anveden om förhållningssättets betydelse för inkludering i flerspråkiga grupper. Boken vänder sig till pedagoger verksamma i förskolan samt under utbildning.
Recension av BTJ: BTJ-häftet nr 13, 2017. Lektör: Ulf Malmqvist