Den visuella texten

Pris:
269 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-840-6
Antal:
Den visuella texten – multimodal analys i praktiken
Ord och stil 40 Årsbok 2009

av Björkvall, Anders
ISBN: 978-91-7382-840-6

I dag kräver tolkning och skapande av text inte bara att man kan läsa och skriva. Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter.

I boken presenteras en modell för analys av visuella texter, alltså texter som innefattar både skrift och bilder. Eftersom modellen bygger på australisk och brittisk forskning, är ett av bokens syften att presentera svenska termer och begrepp.

Boken innehåller många exempel från reklam och andra massmedietexter, läroböcker, tecknade serier och olika vardagstexter. Boken riktar sig till språk- och kommunikationsstudenter vid högskolor och universitet och till lärarstuderande. Också forskare, studenter som skriver uppsats och lärare har nytta av bokens svenska terminologi för multimodal analys av text.

Anders Björkvall är lektor och forskare i svenska vid Stockholms universitet. Han har varit en pionjär i att föra analysmetoderna till Sverige och att starta utbildningar kring dem.


BTJ:s recension av ”Den visuella texten” 
Häftepos: 101 18038, Lektör: Anna Fridén
Den visuella texten vänder sig till språk- och kommunikationsstudenter vid universitet och högskolor och torde vara en guldgruva för lärarstudenter och lärare. I skolan talar man om det "utvidgade textbegreppet", i andra sammanhang (t.ex. reklam) om multimodala texter. Då bokens modeller för analys av dessa bygger på brittisk och australisk forskning presenteras här svenska termer och begrepp. Utgångspunkten är att betydelse kan uttryckas både genom verbalspråk och bilder samt ansluter på flera sätt till sociosemiotiken genom bl.a. modelläsningar. Björkvalls disposition är pedagogisk och tydlig. Särskilt intressanta är kanske kapitlen Kompositionens betydelse med genomgång av olika layotprinciper, Typografi, där begreppet "erfarenhetsbaserad metafor" behandlas och Modellen i arbete där analysmodellen tillämpas på en reklamannons.