Framgång genom språket

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-863-5
Antal:
Framgång genom språket – verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever
2:a upplagan
av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh
ISBN: 978-91-7382-863-5

Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11.

Exempel på frågeställningar som tas upp:
- Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?
- På vilket sätt är lärarens roll betydelsefull för språkutvecklingen?
- Hur kan skolans organisation främja ett språkutvecklande arbete?
- Vilka bedömningsverktyg kan användas för att se hur långt en andraspråkselev hunnit i sin språkutveckling?

Framgång genom språket vänder sig till pedagoger i årskurs 1–9 samt gymnasiet, oavsett ämne, men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande undervisning. Boken kan också an¬vändas i lärarutbildningen och i fortbildning av lärare.

Som komplement till boken finns en separat studiehandledning Framgång genom språket i praktiken – verktygslådan för en lyckad språkutvecklande undervisning. Studiehandledningen kan användas i studiecirklar som fortbildning för lärare och för självstudier. Handledningen innehåller även kopieringsunderlag som läraren kan använda i sin undervisning.

Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh undervisar sedan många år tillbaka i svenska och svenska som andraspråk. De är erfarna föreläsare och har flera års erfarenhet av att leda kurser och workshops i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Författarna har alla tre skrivit läromedel i svenska och svenska som andraspråk. 2004 mottog Annika Svenska Akademiens svensklärarpris.