Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning – Del 1: Övningsbok Beskrivande texttyper

Pris:
109 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-893-2
Typ:
GSU: Jag, familjen och omvärlden: Övningsbok Beskrivande texttyper
Antal:
GSU: Jag, familjen och omvärlden: Övningsbok Beskrivande texttyper
av Gry Fyrö & Britt Johansson
ISBN: 978-91-7382-893-2

FINNS NU FÖR BESTÄLLNING

Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. 

Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

Övningsböckerna
Övningsböckerna innehåller uppgifter, aktiviteter och spel som tränar upp språk för att nå social kompetens och nå kunskapskraven i svenska som andra språk och flera SO och NO ämnen utifrån elevens individuella förutsättningar. Till varje del finns fyra övningsböcker, en bok för varje texttyp/genre med tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer så att alla elever använder samma bok.

I serien finns fler delar:
Metodbok & Lärarhandledning
Övningsbok – Berättande texttyper
Övningsbok – Förklarande texttyper
Övningsbok – Argumenterande texttyper
USB
PROVA-PÅ-PAKET

Läs mer om serien här

Om författarna
Britt Johansson är medförfattare till boken "Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" och utbildad mellanstadielärare med en kandidatexamen i svenska som andraspråk. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004. I dag är hon skolans utbildningsledare med huvudansvar för att utveckla dess genrepedagogiska profil och anpassa den till Lgr 11. Britt håller även kurser i genrepedagogik för lärare runt om i Sveriges kommuner, Danmark, Norge, Finland och Australien.

Gry Fyrö är utbildad Ma/No-lärare år 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004. I dag är hon utbildningsledare på skolan med ansvar för Ma/NO. Hon har arbetat som samordnare på NTA och bedriver kursverksamhet kring genrepedagogik i Sverige och nu även i Norge.