Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning – Del 1: Metodbok & Lärarhandledning

Pris:
368 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-892-5
Typ:
GSU: Jag, familjen och omvärlden: Lärarbok
Antal:
GSU: Jag, familjen och omvärlden: Metodbok & Lärarhandledning
av Gry Fyrö & Britt Johansson
ISBN: 978-91-7382-892-5

FINNS NU FÖR BESTÄLLNING

Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. 

Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför.   

Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

Lärarboken
  • Metoddelen ger läraren en kort introduktion till forskning och teori inom språkutvecklande undervisning och genrepedagogik. Boken utgör ett utmärkt verktyg för lärares kompetensutveckling i språk och ämnesutvecklande undervisning. 
  • Lärarhandledningen ger tydliga metodbeskrivningar och instruktioner för de fyra viktigaste texttyperna/genrerna i skolan. Handledningen ger läraren möjlighet att använda sig av den språkutvecklande pedagogiken oavsett förkunskaper inom genrepedagogik och språkutvecklande ämnesundervisning.

I serien finns fler delar:
Övningsbok – Beskrivande texttyper
Övningsbok – Förklarande texttyper
Övningsbok – Berättande texttyper
Övningsbok – Argumenterande texttyper
USB

Läs mer om serien här

Om författarna
Britt Johansson är medförfattare till boken "Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" och utbildad mellanstadielärare med en kandidatexamen i svenska som andraspråk. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004. I dag är hon skolans utbildningsledare med huvudansvar för att utveckla dess genrepedagogiska profil och anpassa den till Lgr 11. Britt håller även kurser i genrepedagogik för lärare runt om i Sveriges kommuner, Danmark, Norge, Finland och Australien.

Gry Fyrö är utbildad Ma/No-lärare år 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004. I dag är hon utbildningsledare på skolan med ansvar för Ma/NO. Hon har arbetat som samordnare på NTA och bedriver kursverksamhet kring genrepedagogik i Sverige och nu även i Norge.