Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Del 1: TITTA-PÅ-PAKET: Lärarbok + 1 övningsbok + USB

Ord. pris: 
1 475 kr
Pris:
1 300 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-935-9
Du sparar: 
175 kr (12%)
Antal:
Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Del 1: TITTA-PÅ-PAKET: Lärarbok + 1 övningsbok + USB
av Gry Fyrö & Britt Johansson
ISBN: 978-91-7382-935-9

KOMMER I OKTOBER 2017

Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. 

Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

Lärarbok
Lärarboken innehåller en metoddel och en lärarhandledning.
  • Metoddelen ger läraren en kort introduktion till forskning och teori inom språkutvecklande undervisning och genrepedagogik. Boken utgör ett utmärkt verktyg för lärares kompetensutveckling i språk och ämnesutvecklande undervisning. 
  • Lärarhandledningen ger tydliga metodbeskrivningar och instruktioner för de fyra viktigaste texttyperna/genrerna i skolan. Handledningen ger läraren möjlighet att använda sig av den språkutvecklande pedagogiken oavsett förkunskaper inom genrepedagogik och språkutvecklande ämnesundervisning.

Övningsböcker
Övningsböckerna innehåller uppgifter, aktiviteter och spel som tränar upp språk för att nå social kompetens och nå kunskapskraven i svenska som andra språk och flera SO och NO ämnen utifrån elevens individuella förutsättningar. Till varje del finns fyra övningsböcker, en bok för varje texttyp/genre med tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer så att alla elever använder samma bok.

USB
USB-stickan ger läraren färdigt material för samtal, läsning och modellering på de tre olika nivåerna i progression. På USB-stickan finns även modelltexter för en fjärde nivå som läraren kan hämta för de elever som kan gå vidare. Här finns också förslag på aktiviteter som bygger upp alla elevers ordförråd och förståelse av olika texttyper, förmågor som efterlyses i Lgr 11. På USB-stickan finns även planeringsunderlag för såväl övergripande pedagogisk planering som språklig planering kopplad till olika genrer/texttyper. Verktyg som med fördel kan användas i kollegialt lärande.

I detta paket ingår:
Del 1: Lärarbok
Del 1: USB
Del 1: Övningsbok – Berättande texttyp

Läs mer om serien här

Om författarna
Britt Johansson är medförfattare till boken "Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" och utbildad mellanstadielärare med en kandidatexamen i svenska som andraspråk. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004. I dag är hon skolans utbildningsledare med huvudansvar för att utveckla dess genrepedagogiska profil och anpassa den till Lgr 11. Britt håller även kurser i genrepedagogik för lärare runt om i Sveriges kommuner, Danmark, Norge, Finland och Australien.

Gry Fyrö är utbildad Ma/No-lärare år 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004. I dag är hon utbildningsledare på skolan med ansvar för Ma/NO. Hon har arbetat som samordnare på NTA och bedriver kursverksamhet kring genrepedagogik i Sverige och nu även i Norge.