Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Del 1: USB

Pris:
998 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-884-0
Antal:
GSU: Jag, famljen och omvärlden – USB med arbetsmaterial
av Gry Fyrö & Britt Johansson
ISBN: 978-91-7382-884-0

FINNS NU FÖR BESTÄLLNING!

Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. 

Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

USB
USB-stickan ger läraren färdigt material för samtal, läsning och modellering på de tre olika nivåerna i progression. På USB-stickan finns även modelltexter för en fjärde nivå som läraren kan hämta för de elever som kan gå vidare. Här finns också förslag på aktiviteter som bygger upp alla elevers ordförråd och förståelse av olika texttyper, förmågor som efterlyses i Lgr 11. På USB-stickan finns även planeringsunderlag för såväl övergripande pedagogisk planering som språklig planering kopplad till olika genrer/texttyper. Verktyg som med fördel kan användas i kollegialt lärande.

I serien finns fler delar:
Metodbok & Lärarhandledning
Övningsbok – Beskrivande texttyper
Övningsbok – Berättande texttyper
Övningsbok – Förklarande texttyper
Övningsbok – Argumenterande texttyper
PROVA-PÅ-PAKET

Läs mer om serien här

Om författarna
Britt Johansson är medförfattare till boken "Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" och utbildad mellanstadielärare med en kandidatexamen i svenska som andraspråk. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004. I dag är hon skolans utbildningsledare med huvudansvar för att utveckla dess genrepedagogiska profil och anpassa den till Lgr 11. Britt håller även kurser i genrepedagogik för lärare runt om i Sveriges kommuner, Danmark, Norge, Finland och Australien.

Gry Fyrö är utbildad Ma/No-lärare år 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004. I dag är hon utbildningsledare på skolan med ansvar för Ma/NO. Hon har arbetat som samordnare på NTA och bedriver kursverksamhet kring genrepedagogik i Sverige och nu även i Norge.