Låt språket bära – Arbetsmaterial på USB

Pris:
998 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-880-2
Typ:
Låt Språket Bära – Arbetsmaterial på USB
Antal:
Låt språket bära – Arbetsmaterial på USB
Britt Johansson & Annika Sandell Ring
ISBN: 978-91-7382-880-2


Detta arbetsmaterial kompletterar boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring, 4:e upplagan 2015) och ger lärare praktiska verktyg att kunna arbeta med genrepedagogik i praktiken.

Materialet innehåller bland annat följande delar:
• Praktiska övningar.
• Exempeltexter och dekonstruktion av olika genrer.
• Progressioner av genrerna – hur kan jag börja? Vad är nästa steg?
• Planeringsmodeller.
• Framåtsyftande bedömningsmatriser som kan anpassas till varje elev.
• Förslag på hur arbetet med olika genrer kan fördelas under grundskolans tidiga år.
• Hur man kan tänka kring genrepedagogik och Lgr 11.
• Genreplanscher.
• Transitivitetsanalyser m.m.

Syftet med texterna och bedömningsmatriserna i materialet är att lärare ska kunna använda dem som de är, eller som inspiration för egna texter och matriser som är anpassade just till de egna elevernas förusättningar och behov.

Alla planeringsmodeller, bedömningsmatriser m.m. finns även som digitalt ifyllbara PDF:er i mappen ”Blanketter”. Detta ger möjlighet att spara filerna separat och sedan fylla i dessa digitalt vilket förenklar den löpande dokumentationen.

I serien Låt språket bära finns Bok, Arbetsmaterial på USB och Studiehandledning samt olika paketpriser, läs mer om de andra produkterna i serien genom att klicka här.