Låt språket bära: PAKET Bok + Studiehandledning

Ord. pris: 
696 kr
Pris:
625 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-879-6
Du sparar: 
71 kr (10%)
Antal:
Låt språket bära - Genrepedagogik i praktiken, 4:e uppdaterade upplagan
 + Studiehandledning

Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring, Linda Lidgren & Veronica Mac-Donald
ISBN: 978-91-7382-879-6

BOKEN
Låt språket bära inspirerar lärare till att arbeta med genrer och bearbetning av text i alla ämnen och fylla lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Genom beskrivningar av klassrumssituationer bearbetas olika genrer och de delas in i så kallade genrefamiljer. De olika faserna i den genrepedagogiska modellen för undervisning och lärande illustreras med tydliga exempel. Dessutom klarläggs vilka strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer och hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av vardagen och hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens.

Exemplen är hämtade från undervisning i årskurserna 1-6 men innehållet kan lätt anpassas för andra åldersgrupper.

Boken ger förståelse för hur man i den funktionella och tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar. I centrum står det funktionella perspektivet på lärande, interaktion samt lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp.

I den nya fjärde upplagan finns ännu fler anpassningar till Lgr 11, nya struktursteg och modelltexter och en ny genremedlem: Ej tidsordnad instruktion.

STUDIEHANDLEDNINGEN
Studiehandledningen ger konkret handledning för sju kurstillfällen till kursledaren och kursdeltagarna. Innehåller övningsmaterial.

I serien Låt språket bära finns Bok, Arbetsmaterial på USB och Studiehandledning samt olika paketpriser, läs mer om de andra produkterna i serien genom att klicka här.