Låt språket bära: PAKET Bok + USB

Ord. pris: 
1 296 kr
Pris:
1 166 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-883-3
Du sparar: 
130 kr (10%)
Antal:
Låt språket bära - Genrepedagogik i praktiken, 4:e uppdaterade upplagan
 + Arbetsmaterial på USB

Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring
ISBN: 978-91-7382-883-3


BOKEN
Låt språket bära inspirerar lärare till att arbeta med genrer och bearbetning av text i alla ämnen och fylla lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Genom beskrivningar av klassrumssituationer bearbetas olika genrer och de delas in i så kallade genrefamiljer. De olika faserna i den genrepedagogiska modellen för undervisning och lärande illustreras med tydliga exempel. Dessutom klarläggs vilka strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer och hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av vardagen och hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens.

Exemplen är hämtade från undervisning i årskurserna 1-6 men innehållet kan lätt anpassas för andra åldersgrupper.

Boken ger förståelse för hur man i den funktionella och tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar. I centrum står det funktionella perspektivet på lärande, interaktion samt lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp.

I den nya fjärde upplagan finns ännu fler anpassningar till Lgr 11, nya struktursteg och modelltexter och en ny genremedlem: Ej tidsordnad instruktion.

USB
Detta arbetsmaterial kompletterar boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring, 4:e upplagan 2015) och ger lärare praktiska verktyg att kunna arbeta med genrepedagogik i praktiken.

Materialet innehåller bland annat följande delar:
• Praktiska övningar.
• Exempeltexter och dekonstruktion av olika genrer.
• Progressioner av genrerna – hur kan jag börja? Vad är nästa steg?
• Planeringsmodeller.
• Framåtsyftande bedömningsmatriser som kan anpassas till varje elev.
• Förslag på hur arbetet med olika genrer kan fördelas under grundskolans tidiga år.
• Hur man kan tänka kring genrepedagogik och Lgr 11.
• Genreplanscher.
• Transitivitetsanalyser m.m.

Syftet med texterna och bedömningsmatriserna i materialet är att lärare ska kunna använda dem som de är, eller som inspiration för egna texter och matriser som är anpassade just till de egna elevernas förusättningar och behov.

Alla planeringsmodeller, bedömningsmatriser m.m. finns även som digitalt ifyllbara PDF:er i mappen ”Blanketter”. Detta ger möjlighet att spara filerna separat och sedan fylla i dessa digitalt vilket förenklar den löpande dokumentationen.

I serien Låt språket bära finns Bok, Arbetsmaterial på USB och Studiehandledning samt olika paketpriser, läs mer om de andra produkterna i serien genom att klicka här.