Människokroppen

Pris:
112 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-889-5
Typ:
Människokroppen – ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar
Antal:
Människokroppen – ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar
av Karin Bellinder

ISBN: 978-91-7382-889-5

Boken vänder sig till elever på högstadiet och språkintroduktionen på gymnasiet. Boken kan ingå i biologiundervisningen men kan också användas i undervisningen i svenska som andraspråk som exempel på ämnesrelaterat språk. Boken är rikt illustrerad.

Forskning visar att man lär sig språk och även skol-och ämnesspråk bäst i kontext. I boken Människokroppen förmedlas ämnesinnehåll och språkkunskap samtidigt. Bilder, texten och övningarna förstärker varandra och stöttar eleven under inlärningsprocessen.

Texten är skriven på en svenska som tar hänsyn till all forskning om de språkliga problem elever som behöver extra språkstöttning kan ha utan att sänka språknivån. T.ex. är mångtydiga ord och faktatermer förklarade direkt i texten inom parenteser för att underlätta läsningen. Texten är utformad så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig olika typer av texter. Varje kapitel har språkstöttning i form av övningar som läraren kan anpassa till elevernas individuella behov.

Läs mer och se exempelsidor