Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-886-4
Antal:
Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning
Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser

av Saima Glogic och Annika Löthagen Holm

Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever. Boken ger grundläggande kunskap om mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning.
 
Del 1 tar upp organisationens roll i inkluderingen och hur samsyn om värdegrund, undervisningssätt och förhållningssätt kan skapas. Denna del tar också upp hur skolan kontinuerligt kan inlemma de nyanlända eleverna i skolans värdegrund och kunskapssyn samt hur man kan bemöta de svenska föräldrarnas farhågor för att arbetet med de nyanlända tar resurser ifrån undervisningen av deras barn.
 
Del 2 tar upp lärarens roll i arbetet med nyanlända. Boken ger en introduktion till vad en språkinriktad undervisning innebär och hur man undervisar en grupp med flera språkförståelsenivåer på ett inkluderande sätt. 
 
Boken är tänkt som studieunderlag för kollegial vidareutbildning. 

I boken, på sidorna 135 och 172, hänvisas det till författaren Mörner, hon heter Margareta Mörling. Vi ber om ursäkt för missen, detta kommer självklart att rättas till i kommande upplaga.
 
Annika Holm Löthagen har mångårig erfarenhet som lärare i svenska som andraspråk, svenska och so. År 2004 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris. Annika har under många år arbetat som utvecklingspedagog i Botkyrka kommun och är nu verksam som lärare för nyanlända elever på mellan- och högstadiet i Söderhamn.
 
Saima Glogic är verksam som språkutvecklare, föreläsare och lärarfortbildare. Hon är utbildad gymnasielärare i bosniska, kroatiska och serbiska vid Universitetet i Sarajevo och har avslutat studier i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.


BTJ-recension
En i det närmaste heltäckande beskrivning av hur man på bästa sätt tar emot nyanlända elever i skolan. Boken är skriven av två författare, Saima Glogic och Annika Löthagen Holm, som är verksamma som lärare och som har både specifika kunskaper och erfarenheter att förmedla. Faktaunderlaget är forskningsbaserat och referenserna går till aktuell och relevant forskning inom ämnesomrеdet. Men bokens stora förtjänst är att den bygger på praktisk verklighet. Många utan tidigare erfarenhet av att ta emot nyanlända i skolan frågar sig hur man gör i vardagen och i klassrummet och här får man svar. … Boken är tänkt som studieunderlag vid kollegial vidareutbildning och innehåller också reflektionsfrågor. Även de som tycker sig ha god kunskap om undervisning och omhändertagande av nyanlända elever finner nya infallsvinklar. Nyanlända är en viktig bok där alla elevers rätt till rätt undervisning lyfts fram.
Recension av BTJ:  BTJ-häftet nr 5, 2017. Lektör  Elisabeth Sörhuus