Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – Arbetsmaterial på USB

Pris:
598 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-890-1
Antal:
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – Arbetsmaterial på USB
ISBN: 978-91-7382-890-1

Arbetsmaterial på USB kompletterar boken Språk- och kunskapsutvecklande
undervisning -(Karin Pettersson, 2017) och ger lärare praktiska verktyg och arbetsmaterial för genomförande av exempellektionerna i boken. 

Du kan använda dokumenten på USB:n som kopieringsunderlag och för digital användning i klassrummet. Arbetsmaterialet innehåller: 
• exempeltexter 
• bilder som utgångspunkt för undervisningen
• mallar för planering, bedömning och arbete med texter.

Utöver arbetsmaterialet finns en separat PDF med bilder och modeller från boken som kan användas fritt i presentationer inom lärarutbildning och vid kollegialt lärande. Användning för kommersiellt bruk är dock inte tillåtet.

I den separata mappen ”Blanketter” finns alla mallar och dokument som
kan fyllas i digitalt av kursdeltagare eller elever. Man kan spara filerna i
användarens dator, fylla i dem digitalt och spara blanketten med svaren, vilket förenklar den löpande dokumentationen.

Om Boken
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt många exempellektioner som kan användas direkt i klassrummet. Boken beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. 
Läs mer om boken här

Vi säljer även Paket med Bok + USB
Läs mer om paketet här

Författaren, Karin Pettersson och hennes klass är med i tredje avsnittet av UR-skolas serie "Från vardagsnack till skolspråk". Material till det arbete som visas i avsnittet skriver hon om i boken. Se programmet här

Karin Pettersson är verksam som lärare på Kvarnbackaskolan i Kista. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språk- och kunskapsutveckling från helt nyanlända elever till elever som ligger långt fram i sin utveckling och hela spridningen där i mellan. Karin är aktiv som föreläsare, bl a på Stockholms universitets lärarutbildning, om språkutvecklande arbetssätt där basen är cirkelmodellen, genrepedagogik och ASL (Att Skriva sig till läsning) samt hur digitala resurser kan användas i undervisningen.