Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3

Pris:
382 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-885-7
Antal:
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3
Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Av Karin Pettersson
ISBN: 978-91-7382-885-7


Språk- och kunskapsutvecklande undervisning ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt många exempellektioner som kan användas direkt i klassrummet. Boken beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

Innehållet i boken är baserat på kursplanerna för årskurs F–3 i Lgr 11.  Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartboard, paddor och datorer. 

Bokens pedagogiska utgångspunkt är Cirkelmodellen eller Cykeln för undervisning och lärande. Steg för steg leder boken läsaren genom modellens fyra faser och visar hur ämneskunskap och läs- och skrivförmågor kan utvecklas hand i hand. Genom exempel med verkliga klassrumssituationer får läraren modeller för sin undervisning som kan anpassas efter elevernas behov.

I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. 

USB
Arbetsmaterialet finns även i digital form på en separat USB för digital användning i klassrummet. På USB:n finns också bilder och modeller från boken som kan användas i lärarutbildning och vid kollegialt lärande. USB:n kan köpas separat, eller i paket tillsammans med boken. 

Författaren, Karin Pettersson och hennes klass är med i tredje avsnittet av UR-skolas serie "Från vardagsnack till skolspråk". Material till det arbete som visas i avsnittet skriver hon om i boken. Se programmet här

Läs mer om USB:n

Vi har paketpris på Boken + USB, läs mer
 

Karin Pettersson är verksam som lärare på Kvarnbackaskolan i Kista. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språk- och kunskapsutveckling från helt nyanlända elever till elever som ligger långt fram i sin utveckling och hela spridningen där i mellan. Karin är aktiv som föreläsare, bl a på Stockholms universitets lärarutbildning, om språkutvecklande arbetssätt där basen är cirkelmodellen, genrepedagogik och ASL (Att Skriva sig till läsning) samt hur digitala resurser kan användas i undervisningen.