Uppsatshandboken

Pris:
225 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-871-0
Antal:
Uppsatshandboken
Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

6:e upplagan – uppdaterad 2014
av Siv Strömquist
ISBN: 978-91-7382-871-0

Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning. 

I denna sjätte upplaga av Uppsatshandboken har innehållet uppdaterats med hänsyn till nya skrivregler. Informationen om det vetenskapliga skrivandets teknikaliteter har också utökats och förtydligats i de fall där studenter påpekat att reglerna varit otillräckliga eller luddigt utformade. 

Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser, från sovring och strukturering av stoffet till korrekturläsning och avslutande uppsatsventilering. Här ges handfasta regler för exempelvis källhänvisningar (skriftliga källor, muntliga och ”från nätet”), litteraturlistans uppställning och hur man använder citat. Även typografi och layout behandlas utförligt i denna oumbärliga bok för uppsatsskrivande.

Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning.