Sjung och träna svenska – BOK + DVD

Ord. pris: 
501 kr
Pris:
451 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-857-4
Du sparar: 
50 kr (10%)
Antal:
Sjung och träna svenska – BOK + DVD
av Helena Bogren och Karin Sundström
ISBN: 978-91-7382-857-4

Om boken
Tänk att få träna ett nytt språk med hjälp av sång! För många inlärare är detta ett roligt och annorlunda sätt att tillägna sig ett andraspråk.

Genom enkla sångtexter repeterar och befäster man sina språkkunskaper. Samtidigt tränas uttal och prosodi på ett lättsamt sätt. Sångboken vänder sig i första hand till vuxna nybörjare i svenska språket. Innehållet är vardagsnära med många användbara fraser och uttryck.

Sångerna är numrerade från 1 till 70 och indelade i fyra avsnitt efter svårighetsgrad. I del 1 tränar man bland annat vokalljud, alfabetet och enkla fraser, och i den sista delen tränar man mer avancerade grammatiska strukturer samt textbindning och även ordspråk och uttryck. Längst bak i boken finns ett alfabetiskt register över sångerna samt ett register där man lätt kan hitta sånger som passar till de moment man vill träna på. Här finns även ett register över noter med melodistämma och ackord till de melodier som används i boken.

En DVD kompletterar sångboken. Den innehåller inspelningar av alla 70 sångerna och övningsblad - som är kopieringsunderlag - till varje sång. Noterna med melodistämma och ackord finns även här som kopieringsunderlag.

Vi hoppas att du som lärare, ledare eller deltagare, inom och utanför sfi, ska ha både nytta och nöje av boken. Så tveka inte – ta ton!

Om DVD:n
DVD:n har inspelningar av alla sånger samt noter med melodistämma och ackord kompletterar materialet. Här finns även arbetsblad i form av kopieringsunderlag till varje sång i sångboken som man kan arbeta med antingen före eller efter sångtillfällena.

Författarna, Helena Bogren och Karin Sundström, är båda utbildade i svenska som andraspråk och har därutöver en ämneslärarutbildning. Tillsammans har de lång erfarenhet av arbetet som sfi-lärare.

Denna DVD innehåller sånginspelningar och noter till boken ”Sjung och träna svenska”. Dessutom finns det totalt 140 övningar till de olika sångerna i boken. Materialet på DVD:n är indelat enligt följande:
  • Ljudfiler: I denna mapp finns inspelningar av de 70 sångerna i boken. En kvinnlig och en manlig röst sjunger till bakgrundskomp. Alla sånger spelas upp två gånger.
  • Noter: Filen innehåller noter och ackord till de 16 traditionella melodier som används i boken. Du navigerar enkelt bland noterna med hjälp av innehållsförteckningen till vänster i dokumentet. När du klickar på respektive vistitel så kommer den fram på skärmen.
  • Övningar: På denna PDF finns kopieringsunderlag med två övningar till varje sång, med en progression mellan den första och andra övningen.
  • Övningsbladen kan skrivas ut eller projiceras på white- eller smartboard. Detta innebär att lärare och elever kan lösa uppgifterna tillsammans om skriv- och läsfärdigheten inte är tillräckligt stor. Dokumentet har interaktiva svarsfält vilket innebär att svaren kan fyllas i på datorn. Du navigerar enkelt bland övningarna med hjälp av innehållsförteckningen till vänster i dokumentet. Genom att klicka på önskad sångtitel så kommer du direkt till övningarna som hör ihop med den sången.
  • Sång för sång: Mappen ”Sång för sång” innehåller en undermapp för respektive sång i boken. Här finns allt material till respektive sång samlat, d.v.s. ljudfil, noter och övningsblad.

Smakprov från sångboken