Räkna med språk

Pris:
398 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-865-9
Antal:
Räkna med språk
Inklusive DVD

av Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg
ISBN: 978-91-7382-865-9

Verktyg för språkinriktad matematikundervisning
Språkförståelse har en avgörande roll i matematikundervisningen. Med ett språkinriktat arbetssätt i matematikundervisningen ges alla elever, oavsett kunskapsnivå i svenska språket, goda förutsättningar att utveckla sina förmågor och klara kunskapsmålen. Räkna med språk ger matematikläraren den teoretiska bakgrund och de praktiska pedagogiska verktyg som behövs för en framgångsrik undervisning.

Författarna – två matematiklärare och en svenska som andraspråkslärare – berättar om sina arbetssätt med språkinriktade matematikundervisning som tillgodoser målen i Skolverkets styrdokument. Boken har många praktiska exempel på planering, lektionsupplägg och formativ bedömning.

I boken ingår en dvd med kopieringsunderlag för 20 laborationer, därtill lärarhandledning, beskrivning av arbetsgång, elevinstruktioner med bedömningsmall och extra material för genrepedagogiskt arbete. Boken kan användas av alla matematiklärare, såväl i grundskolan, gymnasiet som i vuxenutbildningen. Exemplen i boken är hämtade från vuxenutbildningen, kurs Matematik Grundläggande.

Birgitta Sundström är adjunkt och har över 30 års erfarenhet av att undervisa elever i matematik och naturorienterande ämnen. Hon jobbar vid Vuxenutbildningen i Luleå som lärare i matematik, kemi och biologi.

Stina Thunberg är förstelärare i svenska, religion och svenska som andraspråk vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har flerårig erfarenhet, även från grundskola och gymnasium, att undervisa heterogena elevgrupper genom användande av innovativa arbetssätt.

Anne-Charlotte Vennberg är lärare i matematik och historia vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har under de senaste åren varit aktiv i utveckling av verksamheten främst gällande matematik och IKT.

Klicka här för att läsa recension