Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – PAKET Bok + USB

Ord. pris: 
976 kr
Pris:
920 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-891-8
Du sparar: 
56 kr (6%)
Typ:
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning PAKET: Bok + USB
Antal:
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
PAKET: Bok + USB

ISBN: 978-91-7382-891-8

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt många exempellektioner som kan användas direkt i klassrummet. Boken beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

Innehållet i boken är baserat på kursplanerna för årskurs F–3 i Lgr 11.  Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartboard, paddor och datorer. 

Bokens pedagogiska utgångspunkt är Cirkelmodellen eller Cykeln för undervisning och lärande. Steg för steg leder boken läsaren genom modellens fyra faser och visar hur ämneskunskap och läs- och skrivförmågor kan utvecklas hand i hand. Genom exempel med verkliga klassrumssituationer får läraren modeller för sin undervisning som kan anpassas efter elevernas behov.

I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken.
 
Läs mer om boken här

USB
Arbetsmaterial på USB kompletterar boken och ger lärare praktiska verktyg och arbetsmaterial för genomförande av exempellektionerna i boken. Du kan använda dokumenten på USB:n som kopieringsunderlag och för digital användning i klassrummet. Arbetsmaterialet innehåller: 
• exempeltexter 
• bilder som utgångspunkt för undervisningen
• mallar för planering, bedömning och arbete med texter.

Utöver arbetsmaterialet finns en separat PDF med bilder och modeller från boken som kan användas fritt i presentationer inom lärarutbildning och vid kollegialt lärande. Användning för kommersiellt bruk är dock inte tillåtet.

I den separata mappen ”Blanketter” finns alla mallar och dokument som kan fyllas i digitalt av kursdeltagare eller elever. Man kan spara filerna i användarens dator, fylla i dem digitalt och spara blanketten med svaren, vilket förenklar den löpande dokumentationen.
Läs mer om USB:n här

Författaren, Karin Pettersson och hennes klass är med i tredje avsnittet av UR-skolas serie "Från vardagsnack till skolspråk". Material till det arbete som visas i avsnittet skriver hon om i boken. Se programmet här

Karin Pettersson är verksam som lärare på Kvarnbackaskolan i Kista. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språk- och kunskapsutveckling från helt nyanlända elever till elever som ligger långt fram i sin utveckling och hela spridningen där i mellan. Karin är aktiv som föreläsare, bl a på Stockholms universitets lärarutbildning, om språkutvecklande arbetssätt där basen är cirkelmodellen, genrepedagogik och ASL (Att Skriva sig till läsning) samt hur digitala resurser kan användas i undervisningen.