Ordens värld

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-888-8
Antal:
Ordens värld: Svenska ord – struktur och inlärning
av Ingegerd Enström
ISBN: 978-91-7382-888-8

I denna andra reviderade upplaga av Ordens värld får du veta hur inlärningen av ord kan underlättas och hur ordundervisningen kan bli effektivare. Den innehåller bland annat:
 
  • teoretiska avsnitt om svenska ords innehåll och uppbyggnad – inre och yttre struktur 
  • praktiska övningar som fördjupar förståelsen och ökar medvetenheten om vilka svårigheter som kan vara förknippade med olika typer av ord 
  • ett nytt, fylligt avsnitt Konsten att undervisa om ord med syfte att ge ett vidare perspektiv på ordinlärning och ordundervisning genom att belysa ett antal frågor som är viktiga för lärare att reflektera över 

Ordens värld riktar sig främst till lärarstudenter i svenska och svenska som andraspråk vid universitet och högskola och till redan verksamma lärare som önskar fortbilda sig inom området. Även andraspråkstalare med mycket avancerad kunskap i svenska kan ha nytta av boken liksom alla andra som är intresserade av svenskans ord.

Övningar och facit ingår.

Ingegerd Enström har under många år arbetat som universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göte­borgs universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på kurser för lärare, blivande lärare och studenter med annat modersmål. Hon har bedrivit forskning om ordförråd och ordinlärning och dessutom skrivit läromedel i svenska som andra­språk. 

BTJ:s Recension
Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning av Ingegerd Enström ger teoretiska såväl som metodiska insikter om hur ordförrådet är uppbyggt och ordinlärning kan gå till. Genom dessa insikter kan undervisningen bli mer effektiv och ordinlärningen underlättas, vilket är viktigt då just ett rikt ordförråd är en framgångsfaktor för studier. Innehållet har fokus på svenska ords innehåll och uppbyggnad. … I denna andra reviderade upplaga finns tillagt ett gediget avsnitt om konsten att undervisa om ord som ger ett vidare perspektiv på ordinlärning och ordundervisning. … En ypperlig bok som förenar teori med praktik!
BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör: Catarina Economou