Låt språket bära

Låt språket bära inspirerar lärare till att arbeta med genrer och bearbetning av text i alla ämnen och fylla lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Genom beskrivningar av klassrumssituationer bearbetas olika genrer och de delas in i så kallade genrefamiljer. De olika faserna i den genrepedagogiska modellen för undervisning och lärande illustreras med tydliga exempel. Dessutom klarläggs vilka strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer och hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av vardagen och hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens.

I serien Låt språket bära finns en bok, arbetsmaterial på USB samt en studiehandledning. Dessa kan köpas var och en för sig eller som paket.


Låt språket bära
4:e upplagan

Boken ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Här finns det stöd som behövs för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna.

Läs mer


Låt språket bära
– Arbetsmaterial på USB

Detta arbetsmaterial kompletterar boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken och ger lärare praktiska verktyg att kunna arbeta med genrepedagogik i praktiken..

Läs mer


Låt språket bära
– Studiehandledning

Studiehandledningen ger konkret handledning för sju kurstillfällen till kursledaren och kursdeltagarna. Innehåller övningsmaterial.

Läs mer


PAKET
Låt språket bära

Bok + USB


Läs mer


PAKET
Låt språket bära

Bok + Studiehandledning


Läs mer


PAKET
Låt språket bära

Bok + USB + Studiehandledning


Läs mer